På MIN SIDE kan du se eksperimentene du gjorde under ditt besøk på VITENSENTERET SØRLANDET.